หน้าหลัก

 

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำแบบจุ่มพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 รายการ 

20/11/57

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ 

19/11/57

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 

18/11/57 

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารวบรวมวิเคราะห์ตัวอย่างความเป็นด่างทั้งหมดของน้ำทะเล (total alkalinity) ในน้ำทะเลฝั่งอันดามันและอ่าวไทย และร่วมออกปฏิบัติงานภาคสนามด้านสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  

12/11/2557

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องเย็นแช่แข็ง 

10/11/2557

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเพื่อวิเคราะห์ชนิดสัตว์พื้นทะเล 

07/11/2557

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ 

05/11/2557 

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมารวบรวม วิเคราะห์ตัวอย่างความเป็นด่างทั้งหมดของน้ำทะเล (total alkalinity) ในน้ำทะเลั่งอันดามันและอ่าวไทย และร่วมออกปฏิงานภาคศนามด้านสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

03/11/2557 

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ฝั่งทะเลอันดามันพื้นที่ 108 ตารางเมตร

02-11-2557