ข่าวสารล่าสุด

PMBC NEWS

    ภูเก็ต ภูมิพลัง แห่งองค์ภูมินทร์                                พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา                                             ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ                         ...

อ่านต่อ

คุณภาพน้ำทะเลภูเก็ต

      ดาวน์โหลดเนื้อหา ภาษาไทย Download English    

อ่านต่อ

จังหวัดภูเก็ตก้าวไกลไร้ทุจริต

จังหวัดภูเก็ตก้าวไกลไร้ทุจริต  

อ่านต่อ

เว็บไซต์อื่นๆ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมประมง กรมทรัพยากรน้ำ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมป์ กรมเจ้าท่า กรมควบคุมมลพิษ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กรมอุทกศาสตร์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง